سپاهان سرور / فرم سفارش

سفارش خدمات طراحی سایت و سایر

این فرم جهت استعلام قیمت و همچنین مشاوره با واحد طراحی و توسعه سپاهان سرور طراحی و تعبیه شده است.لطفا مشکلات قالب را از طریق سامانه پشتیبانی و سفارشات خود را از طریق فرم سفارش ارسال فرمایید.

طراحی سایت

فرم سفارش

پیش از تکمیل فرم موارد زیر را در نظر داشته باشید ؛
– اطلاعات خود را بصورت کامل و دقیق وارد کنید زیرا پاسخ برای آن ارسال خواهد شد.
– فلید ها را حتما به زبان فارسی تکمیل کنید.
– برای برآورد دقیق تر هزینه , لطفاً تمامی فیلد ها را بصورت دقیق تکمیل کنید.
– این فرم فقط برای ارسال سفارش جهت بر آورد هزینه است, بعد از تائید فاکتور رسمی ارسال خواهد

"*" indicates required fields

نوع خدمت*
دامین*
برای درک بهتر خواسته شما، اگر نمونه مشابهی در اینترنت وجود دارد، آدرسش را در این قسمت وارد نمائید.
در صورتیکه تحویل فوری نیاز داشته باشید، هزینه پروژه تا 2 برابر نیز ممکن است افزایش یابد پس لطفا در زمان بندی منطقی باشید و به ما رحم کنید