هاست دانلود دایرکت ادمین

هاست دانلود - 15 گیگ 3 موجود است

پشتیبانی از PHP

 • 15 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • ندارد تعداد دیتابیس
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • برعهده مشتری بک آپ گیری
هاست دانلود - 30گیگ 3 موجود است

پشتیبانی از PHP

 • 30 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • ندارد تعداد دیتابیس
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • برعهده مشتری بک آپ گیری
هاست دانلود - 50 گیگ 0 موجود است

پشتیبانی از PHP

 • 50 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • ندارد تعداد دیتابیس
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • برعهده مشتری بک آپ گیری
دانلود۵۰۰گیگ
هاست دانلود - 100 گیگ 3 موجود است

پشتیبانی از PHP

 • 100 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • ندارد تعداد دیتابیس
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • برعهده مشتری بک آپ گیری
هاست دانلود - 200 گیگ 4 موجود است

پشتیبانی از PHP

 • 200 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • ندارد تعداد دیتابیس
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • برعهده مشتری بک آپ گیری