هاست دایرکت ادمین آلمان

DA-1
 • 256 مگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • direct admin کنترل پنل
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • CentOS وب سرور
DA-2
 • 512 مگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • direct admin کنترل پنل
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • CentOS وب سرور
DA-3
 • 1024 مگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • direct admin کنترل پنل
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • CentOS وب سرور
DA-4
 • 2048 مگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • direct admin کنترل پنل
 • روزانه ، هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • پس از پرداخت آنلاين تحويل
 • CentOS وب سرور