نمایندگی هاست دانلود

ریسلر دانلود -200گیگ

پشتیبانی از PHP

 • 200 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • دارد تعداد دیتابیس
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • برعهده مشتری بک آپ گیری
ریسلر دانلود -50گیگ

پشتیبانی از PHP

 • 50 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 1 عدد (قابل افزایش) تعداد دیتابیس
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • برعهده مشتری بک آپ گیری
ریسلر دانلود -100گیگ

پشتیبانی از PHP

 • 100 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • دارد تعداد دیتابیس
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • برعهده مشتری بک آپ گیری
ریسلر دانلود -150گیگ

پشتیبانی از PHP

 • 150 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • دارد تعداد دیتابیس
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • برعهده مشتری بک آپ گیری