سرور مجازی آلمان

پلن یک سرور مجازی آلمان

آپتایم 99/9 % تضمینی
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

 • Intel® Xeon® 2 Core 500 MHz نوع پردازنده
 • 50 GB SATA III هارد
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 2048 MB DDR3 ECC رم
 • 1 Gbps پورت
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • آلمان مکان سرور
 • هتزنر دیتاسنتر
پلن 2 سرور مجازی آلمان

آپتایم 99/9 % تضمینی
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

 • Intel® Xeon® 2 Core 500 MHz نوع پردازنده
 • 150 GB SATA III هارد
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 4096 MB DDR3 ECC رم
 • 1 Gbps پورت
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • آلمان مکان سرور
 • هتزنر دیتاسنتر
پلن 3 سرور مجازی آلمان

آپتایم 99/9 % تضمینی
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

 • Intel® Xeon® 3 Core نوع پردازنده
 • 200 GB SATA III هارد
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 2048 MB DDR3 ECC رم
 • 1 Gbps پورت
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • آلمان مکان سرور
 • هتزنر دیتاسنتر
پلن 4 سرور مجازی آلمان

آپتایم 99/9 % تضمینی
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

 • Intel® Xeon® 3 Core نوع پردازنده
 • 300 GB SATA III هارد
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 3072 MB DDR3 ECC رم
 • 1 Gbps پورت
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • آلمان مکان سرور
 • هتزنر دیتاسنتر
پلن 5 سرور مجازی آلمان

آپتایم 99/9 % تضمینی
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

 • آلمان مکان سرور
 • هتزنر دیتاسنتر
 • Intel® Xeon® 2 Core نوع پردازنده
 • 500 GB SATA III هارد
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 2048 MB DDR3 ECC رم
 • 1 Gbps پورت
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
پلن 6 سرور مجازی آلمان

آپتایم 99/9 % تضمینی
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامیه کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

 • آلمان مکان سرور
 • هتزنر دیتاسنتر
 • Intel® Xeon® 2 Core نوع پردازنده
 • 1050 GB SATA III هارد
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 3072 MB DDR3 ECC رم
 • 1 Gbps پورت
 • 1 عدد آی پی اختصاصی