سرور مجازی رد استیشن

سرور مجازی رد استیشن رم یک گیگ

آپتایم 99/9% تضمینی
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
کانفینگ اولیه رایگان

 • انگلیس مکان سرور
 • رداستیشن دیتا سنتر
 • Intel® Xeon® 2 Core e5 2640 v3 نوع پردازنده
 • 50 GB SSHD فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 1024 MB DDR4 ECC رم
 • 1 Gbps پورت
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • انتخابی سیستم عامل
سرور مجازی رد استیشن رم دو گیگ

آپتایم 99/9% تضمینی
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
کانفینگ اولیه رایگان

 • انگلیس مکان سرور
 • رداستیشن دیتا سنتر
 • Intel® Xeon® 2 Core e5 2640 v3 نوع پردازنده
 • 100 GB SSHD فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 2048 MB DDR4 ECC رم
 • 1 Gbps پورت
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • انتخابی سیستم عامل
سرور مجازی رد استیشن رم 3گیگ

آپتایم 99/9% تضمینی
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
کانفینگ اولیه رایگان

 • انگلیس مکان سرور
 • رداستیشن دیتا سنتر
 • Intel® Xeon® 3 Core E5 2640 v3 نوع پردازنده
 • 150 GB SSHD فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 3072 MB DDR4 ECC رم
 • 1 Gbps پورت
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • انتخابی سیستم عامل
سرور مجازی رد استیشن رم 4 گیگ

آپتایم 99/9% تضمینی
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
کانفینگ اولیه رایگان

 • انگلیس مکان سرور
 • رداستیشن دیتا سنتر
 • Cpu : Intel® Xeon® 4 Core e5 2640 v3 نوع پردازنده
 • 200 GB SSHD فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 4096 MB DDR4 ECC رم
 • 1 Gbps پورت
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • انتخابی سیستم عامل
سرور مجازی رد استیشن رم 4 گیگ -هارد 500

آپتایم 99/9% تضمینی
مجازی سازی توسط Vmware ESXi V5.5
کانفینگ اولیه رایگان

 • انگلیس مکان سرور
 • رداستیشن دیتا سنتر
 • Cpu : Intel® Xeon® 4 Core e5 2640 v3 نوع پردازنده
 • 500 GB SSHD فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • 4096 MB DDR4 ECC رم
 • 1 Gbps پورت
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • انتخابی سیستم عامل